Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Skarga do WSA - ważna zmiana

« Przejdź do listy aktualności

Dnia 18 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie w sprawie przekazywania rozpoznania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zgodnie z treścią rozporządzenia skargi na decyzje Głównego Inspektora Transportu drogowego w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) rozpatrywane będą przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Dotychczas wszystkie skargi na decyzje GITD rozpatrywane były przez sędziów WSA w Warszawie. Zmiana ta ułatwi przedsiębiorcom aktywny udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Należy się również spodziewać nowych, interesujących rozstrzygnięć, z uwagi na zwiększenie liczby orzekających sędziów.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 29 maja 2011 r.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515