Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

AKTUALNOŚCI

Nielegalne ważenia pojazdów - odzyskaj pieniądze

Zdaniem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie ważenia pojazdów przeprowadzane przez inspektorów transportu drogowego w miejscowości Potok gmina Złoczew, powiat sieradzki, województwo łódzkie, droga krajowa nr 14 w okresie od października 2009 do października 2012 były nielegalne.

więcej...

Płaca minimalna lub dieta

Pod koniec 2014 r. uwaga branży transportowej skoncentrowana była na mającej obowiązywać w Niemczech od dnia 1 stycznia 2015 r. ustawie o płacy minimalnej (Mindeslohngesetz - w skrócie: MiLog). Zapisy niniejszej ustawy ustalają wysokość minimalnej stawki godzinowej na poziomie 8,5 € dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec.

więcej...

Zmiany w systemie ViaToll - lepiej późno niż wcale.

W dniu 2 stycznia 2015 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja ustawy wprowadza długo oczekiwane zmiany przede wszystkim w zakresie sposobu naliczania i egzekwowania kar za naruszenia przepisów dotyczących uiszczania elektronicznej opłaty za przejazd po drogach płatnych. 

więcej...

Odcinkowy pomiar prędkości - nowa kosztowna zabawka

Od przyszłego roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), działające w strukturze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zostanie wyposażone w kolejne narzędzie w walce z kierowcami przekraczającymi dozwoloną prędkość. Nowa zabawka ma kosztować 5,5 mln zł i finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

więcej...

Istotna zmiana ustawy o transporcie drogowym

Dnia 24 kwietnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Niniejsza ustawa ma za zadanie dostosowanie polskiego prawa do wymogów ustawodawstwa unijnego, w szczególności zapewnić ma zgodność przepisów krajowych z przepisami rozporządzeń 1071-1073/2009. Problem jednak w tym, że niektóre zapisy ustawy odbiegają od postanowień rozporządzeń unijnych, pozostając z nimi w sprzeczności oraz przeczą zdrowemu rozsądkowi.

więcej...

Ważenie pojazdów w Łodzi

W Łodzi ruszył dawno zapowiadany system ważenia pojazdów. Składa się on z preselekcyjnej wagi umieszczonej w nawierzchni ul. Zgierskiej u zbiegu z ul. Piaseczną. W tym miejscu system dokonuje wstępnego ważenia, rejestrując przekroczenie dopuszczalnych parametrów oraz numer rejestracyjny pojazdu. Dane te wyświetlane są na tablicy umieszczonej na skrzyżowaniu ulic Zbierskiej i Al. Włókniarzy.

więcej...

Ważna zmiana ustawy o transporcie drogowym !

Dnia 16 września 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to już 13 zmiana regulująca bardzo istotny sektor gospodarki, jakim jest transport drogowy. Wprowadzone zmiany pozwalają sądzić, że tym razem ,,trzynastka” okaże się szczęśliwa dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, jednak o tym zdecyduje ostatecznie sposób w jaki nowe przepisy będą stosowane przez organy administracji państwowej.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

więcej...

Koniec żóltych tarczek

W dniu 16 sierpnia 2011 roku opublikowana została ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Najistotniejsza zmiana dotyczy brzmienia art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.

więcej...

Zmiana w sposobie naliczania jazdy dziennej

Potrzeba było aż 5 lat aby Komisja Europejska zwróciła uwagę, że niektóre postanowienia rozporządzenia 561/2006 są źródłem absurdalnie wysokich kar wynikających z kilkuminutowych przekroczeń dopuszczalnych norm.

więcej...

Ograniczenia w ruchu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

więcej...

Ocena ryzyka, czyli kontrole nie tylko z donosu

W dniu 15 maja 2010 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców ( Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 462). Rozporządzenie wprowadza istotną zmianę w sposobie selekcji podmiotów poddawanych kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa, którego podstawą będzie współczynnik ryzyka. Dotychczas powodem rozpoczęcia kontroli w większości przypadków był donos ,,życzliwej" konkurencji, zazdrosnego sąsiada lub niezadowolonego kierowcy, a wynik nie zawsze pokrywał się z treścią donosu. 

więcej...

Trudny wybór: kontrola pojazdów ciężarowych czy kontrola opłat elektronicznych

Kancelaria Premiera wciąż nie wie, czy będą etaty dla kontrolerów opłat elektronicznych dla ciężarówek - mimo że system kontroli ma ruszyć 1 lipca. Inspekcja Transportu Drogowego potrzebuje pół tysiąca etatów, ale z powodu oszczędności nie ma na to szans. Dlatego minister infrastruktury Cezary Grabarczyk poprosił o 100 etatów z rezerwy kancelarii Donalda Tuska.

więcej...

Skarga do WSA - ważna zmiana

Dnia 18 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie w sprawie przekazywania rozpoznania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

więcej...
Archiwum aktualności ›

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515