Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Koniec żóltych tarczek

« Przejdź do listy aktualności

W dniu 16 sierpnia 2011 roku opublikowana została ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.
Najistotniejsza zmiana dotyczy brzmienia art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.

Dotychczas funkcjonowały dwa wzory zaświadczeń:

  • wystawiane na podstawie art. 31 ust. 1 w/w ustawy gdy kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR (tzw. żółta tarcza)
  • wystawiane na podstawie art. 31 ust. 2a –gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

W myśl znowelizowanego przepisu art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy będzie zobowiązany do wystawienia nowego formularza zaświadczenia w sześciu przypadkach - gdy kierowca:

1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;

2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;

3) miał czas wolny od pracy;

4) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;

5) wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;

6) pozostawał w gotowości

Obowiązek wystawienia zaświadczenia dotyczy zarówno kierowców zatrudnionych jak i wykonujących przewozy w imieniu przedsiębiorcy na podstawie umów innych niż umowa o pracę.

ZACZĘŁA OBOWIĄZYWAĆ OD 31 SIERPNIA 2011 r.


Pełen tekst nowelizacji ustawy do pobrania:

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515