Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Nielegalne ważenia pojazdów - odzyskaj pieniądze

« Przejdź do listy aktualności

Zdaniem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie ważenia pojazdów przeprowadzane przez inspektorów transportu drogowego w miejscowości Potok gmina Złoczew, powiat sieradzki, województwo łódzkie, droga krajowa nr 14 w okresie od października 2009 do października 2012 były nielegalne.

W kwietniu i maju 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 3 wyroki uchylające decyzje Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone w wyniku kontroli dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz nacisku osi. Wszystkie 3 kontrole dotyczyły tego samego przewoźnika i przeprowadzane były na punkcie do ważenia pojazdów zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 14, w miejscowości Potok, który nie posiadał aktualnego pomiaru geodezyjnego W opinii Sądu ważenia przeprowadzone zostały z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Główny Inspektor Transportu Drogowego wniósł o uchylenie wyroków do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dnia 8 września 2015 r. NSA odrzucił skargi kasacyjne GITD, przesądzając tym samym o nielegalności przeprowadzonych ważeń. Dzięki nam przewoźnik odzyska kilkadziesiąt tysięcy niesłusznie wpłaconej kary wraz z odsetkami. (sygn. WSA: VI SA/WA 2558/13, VI SA/WA 2559/13, VI SA/WA 2561/13), (sygn. NSA: II GSK 1833/14, II GSK 2027/14).

zainteresowani zwrotem niesłusznie nałożonej kary pieniężnej proszeni są o kontakt: VETO Doradztwo Transportowe, nr tel. 603 536 515 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: veto@vetoitd.pl.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515