Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Zmiany w systemie ViaToll - lepiej późno niż wcale.

« Przejdź do listy aktualności

W dniu 2 stycznia 2015 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja ustawy wprowadza długo oczekiwane zmiany przede wszystkim w zakresie sposobu naliczania i egzekwowania kar za naruszenia przepisów dotyczących uiszczania elektronicznej opłaty za przejazd po drogach płatnych. 

Podstawowa zmiana dotyczy obniżenia kary za nieuiszczenie opłaty elektronicznej z 3000 zł do 1500 zł w przypadku pojazdu ciężarowego i 500 zł w przypadku pojazdu osobowego z przyczepą, gdzie DMC zestawu przekracza 3,5 t. Obniżeniu uległa również kara za uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości z 1500 zł do 750 zł w przypadku pojazdu ciężarowego i 250 zł w przypadku pojazdu osobowego z przyczepą, gdzie DMC przekracza 3,5 t. Kolejna istatna zmiana dotyczy podziału odpowiedzialności pomiędzy kierowcę a właściciela (posiadacza) pojazdu. Dotychczas za wszystko odpowiedzialny był kierowca bez względu na to czy miał wpływ na powstanie naruszenia czy też nie. Obecnie kierowca odpowiadał będzie za nieprawidłowe umieszczenie urządzenia Viabox oraz wprowadzenie nieprawidłowych danych (przełącznik pojazd - zespół pojazdów). W tym przypadku kara wynosić będzie odpowiednio 750 zł dla pojazdu ciężarowego oraz 250 zł dla pojazdu osobowego z przyczepą, gdy DMC zespołu pojazdów przewkracza 3,5 t. Właściciel (posiadacz) pojazdu ponosić będzie odpowiedzialnośc za nieuiszczenie opłaty oraz wniesienie opłaty w niepełnej wysokości. W ten sposób każdy odpowiada za to na co ma wpływ.

Wraz z nowelizacją ustawy kończy się nakładanie nieograniczonej ilości kar. Zarówno na kierowcę, jak i właściciela pojazdu będzie mozna nałozyć tylko jedną karę za wszystkie i naruszenia jakie miały miejsce w okresie od godziny 00:00 do godziny 24:00. Oznacza to, że ilość przejechanych bramownic nie będzie miała żadnego znaczenia. Zmiana o tyle logiczna, iż nawiązuje do systemu winiet, który został zastapiony systemem ViaToll.

Istotną zmianą jest również zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. Oznacza to, że jeżeli podmiot ukarany złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, to do czasu rozpatrzenia wniosku nie musi wpłacać nałożonej kary. Niestety nowelizacja ustawy nie wprowadza klasycznej dwuinstancyjności. W dalszym ciągu organem, który wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Jest on również organem, który ponownie rozpatruje sprawę na wniosek ukaranego. 

Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2015 r. wprowadzają równiez instytucję przedawnienia, zgodnie z którą nie wszczyna się postepowania w sprawie nałożenia kary jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłyneło 6 miesięcy. Postepowań nie wszczyna sie również w stosunku do naruszeń, które popełnione zostały przed wejściem w życie ustawy i zostały wykryte po 2 stycznia 2015 r. Niestety we wszystkich przypadkach, gdzie przed wejściem w życie ustawy do właścicieli pojazdów skierowane zostały wezwania o wskazanie kierującego, sprawy rozpatrywane bedą na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli odpowiada kierowca w kwocie 3000 zł za każdą przejechaną bramownicę. 

Nowelizacja ustawy wprowadza nowy porządek w zakresie odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących wnoszenia opłaty elektronicznej za przejazd drogami płatnymi. Urealniono wysokości kar za poszczególne naruszenia, przypisując je podmiotom faktycznie odpowiedzialnym za ich popełnienie oraz zlikwidowano możiwość nakładania nieograniczonych ilości kar pieniężnych. Trzeba było aż 46 miesięcy, aby ktoś zdał sobie sprawę z tego, że system oparty jest na nielogicznych założeniach. Lepiej jednak późno niż wcale. 

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515