Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

FAQ

Reguła 1 minuty

Od 1 października 2011 r. zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postepu technicznego rozporządzenie Rady 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. 

więcej...

Uprawnienia inspektora transportu drogowego

Zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Przepis ten zawiera normę zakazującą domniemanie kompetencji organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

,,Co nie jest zabronione, jest dozwolone” - nie dotyczy funkcjonariusza publicznego.

więcej...

Rozkręcanie deski rozdzielczej

Rozkręcanie przez kontrolującego deski rozdzielczej pojazdu jest czynnością oględzin.

Czy inspektor transportu drogowego jest do tego uprawniony?

więcej...
Archiwum FAQ ›

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515