Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Referencje

Witam.

Jestem absolwentem wydziału filozoficzno-historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku byłem pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi. W kwietniu 2003 roku ukończyłem II edycję kursu dla inspektorów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a następnie w sierpniu 2004 roku specjalistyczne szkolenie zorganizowane przez GITD przy udziale ekspertów DTT (francuski odpowiednik ITD), uzyskując uprawnienia instruktora Inspekcji Transportu Drogowego. Od kwietnia 2003 roku do października 2010 roku pracowałem jako inspektor transportu drogowego w Łodzi, gdzie oprócz wykonywania czynności kontrolnych uczestniczyłem jako prelegent w wielu szkoleniach organizowanych dla potrzeb Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej i innych instytucji państwowych. W 2007 roku byłem współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Inspektorów Transportu Drogowego. a w latach 2007 - 2010 przewodniczącym Rady Krajowej związku.

Od Października 2010 roku prowadzę firmę konsultingową, której oferta ukierunkowana jest na poprawę jakości usług transportowych oraz ochronę podmiotów realizujących przewozy drogowe przed nieprawidłowościami wynikającymi z niewłaściwego stosowania prawa przez służby kontrolne. Oferta skierowana jest do firm transportowych, kierowców, osób zarządzających transportem, spedytorów oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Dariusz Chyżyński

 

Zachęcamy do zapoznania się z referencjami Veto:

 • certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego - Veto doradztwo transportowe

  Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia w zakresie systemu tachografów cyfrowych

 • certyfikat ukończenia kursu Inspektora Transportu Drogowego - Veto doradztwo transportowe

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu umożliwiającego pełnienie funkcji Inspektora Transportu Drogowego

 • Podziękowanie za pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - Dariusz Chyżyński - Veto doradztwo transportowe

  Podziękowanie za pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi

 • Zaświadczenie ukończenia kursu organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Transportu Drogowego - Veto doradztwo transportowe

  Zaświadczenie ukończenia kursu organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Transportu Drogowego

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515