Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Pomoc prawna

Pomoc w zakresie kontroli i postępowań prowadzonych przez ITD, SG, SC i Policję.

  • Reprezentowanie firmy podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • Analizę materiału będącego podstawą wszczęcia postępowania pod kątem jego zasadności,
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w postepowaniu prowadzonym w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli,
  • Sporządzanie wyjaśnień w stosunku do stwierdzonych naruszeń,
  • Sporządzanie odwołań od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej,
  • Sporządzanie wniosków o rozłożenie kary na raty,
  • W sprawach wymagających zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego, współpracujemy z Kancelarią Prawną, specjalizującą się między innymi w tego typu postępowaniach.
  • Koszt usługi kalkulowany jest indywidualnie i uzależniony jest od czasu jej trwania oraz charakteru sprawy.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515