Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Rozliczanie czasu pracy

Istotnym elementem mogącym w znacznym stopniu zminimalizować koszty prowadzenia działalności transportowej jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Nadzór taki jest możliwy tylko wtedy, jeśli prowadzimy bieżącą ocenę poczynań kierowcy pod kątem zgodności z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. Podstawą takiej oceny jest regularne zczytywanie analogowych i cyfrowych nośników, rejestrujących aktywność kierowców i sporządzanie na ich podstawie ewidencji czasu pracy.

 

Obowiązek pobierania i archiwizacji danych wynika z art. 10 ust. 5 a Rozporządzenia Rady (EWG) 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Obecnie dane te pobierane być powinny nie rzadziej niż co 28 dni z karty kierowcy i co 90 dni z pamięci tachografu cyfrowego. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. podmiot wykonujący przewozy drogowe zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu o wcześniej pobrane dane i zapisy na wykresówkach oraz dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności. 

 

Dysponujemy specjalistycznym zapleczem technicznym niezbędną wiedzą popartą długoletnim doświadczeniem w zakresie analizy danych i rozliczania czasu pracy kierowców. Ewidencja przygotowywana jest w oparciu o dane cyfrowe pobrane z karty kierowcy, dane z tachografu zainstalowanego w pojeździe, dane zarejestrowane na wykresówkach oraz informacje przekazane przez przedsiębiorcę na temat dni wolnych, udzielonych urlopów i zwolnień lekarskich. Rozliczenia przygotowywane są zgodnie z systemem czasu pracy przyjętym u przedsiębiorcy. W celu optymalizacji kosztów ponoszonych przez pracodawcę wynikających ze stosunku pracy, przygotowujemy pełną dokumentację (umowa o pracę, zakres obowiązków na stanowisku kierowcy, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń).

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515