Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Rozliczanie płacy minimalnej

MiLoG - o co w tym wszystkim chodzi.

Od 1.01.2015 r. kierowcom wykonującym przewozy drogowe z i do Niemiec oraz kierowcom realizującym przewozy kabotażowe na terytorium Niemiec przysługuje płaca minimalna w wysokości 8,5 euro za każdą przepracowaną godzinę. Powyższy obowiązek wynika z niemieckiej ustawy o płacy minimalnej –Mindestlohngesetz, która weszła w życie z dniem 1.01.2015 r. Do czasu pracy zgodnie z treścią niniejszej ustawy zalicza się czas prowadzenia pojazdu na terenie Niemiec oraz inne czynności z wyjątkiem przerw trwających dłużej niż 15 minut oraz okresów odpoczynku. Obowiązek wypłaty płacy minimalnej podlega kontroli niemieckich służb celnych. Przewoźnik, którego kierowcy podlegają przepisom o płacy minimalnej wynikającej z niemieckich przepisów zobowiązani są do: 

  • zgłoszenia kierowców na specjalnym formularzu wypełnionym w języku niemieckim i przesłanym faxem do Urzędu Celnego w Kolonii,
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy na terenie Niemiec i przechowywania jej przez okres 2 lat,
  • przechowywania dokumentacji świadczącej o wypłacie płacy minimalnej,
  • przekazania na żądanie niemieckich służb celnych dokumentacji świadczącej o wypłacie należnej kwoty wynikającej z ilości przepracowanych na terenie Niemiec godzin.

Niedopełnienie obowiązków związanych z MiLoGiem skutkuje zgodnie z prawem niemieckim nastepującymi karami:

- do 30 000 euro – za brak powiadomienia (formularza zgłoszeniowego), nieprawidłowości w posiadanej dokumentacji, utrudnianie lub unikanie wykonywania czynności kontrolnych,

- do 500 000 euro – za opóźnianie wypłaty bądź niewypłacanie należnego wynagrodzenia minimalnego.

Oprócz Niemiec obowiązek wypłaty płacy minimalnej dla kierowców wprowadziły również nastepujące państwa: Francji, Węgry, Włochy. Można się spodziewać, że niebawem dołączą do nich i inne państwa.

Jeżeli nie wiesz jak rozliczyć płacę minimalną

zgłoś się do nas

veto@vetoitd.pl

Przygotujemy wymagane dokumenty zgłoszeniowe, sporządzimy ewidencje czasu pracy oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia płacy minimalnej.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515