Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Reguła 1 minuty

« Przejdź do listy porad

Niniejsze rozporządzenie uwzględniając postep technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie produkcji tachografów cyfrowych, wprowadza szereg udogodnień usprawniających rejestrację aktywności kierowcy. Wprowadzone zmiany będą szczególnie przydatne w przypadku konieczności chwilowego przemieszczenia się pojazdu pod załadunkiem, na przejściu granicznym lub w trakcie poruszania się w korku. Wprowadzone zmiany mogą okazać się niezmiernie przydatne w przypadku braku wpisu o konieczności odstąpienia od obowiązkowych norm czasu prowadzenia pojazdu np. na skutek przestawienia pojazdu na parkingu. 

"Wymaganie 041 W danej minucie zegarowej, jeżeli PROWADZENIE jest zarejestrowane jako czynność w minucie bezpośrednio ją poprzedzającej i następującej bezpośrednio po niej, to cała ta minuta liczy się jako PROWADZENIE."

"Wymaganie 042 W danej minucie zegarowej, nietraktowanej jako PROWADZENIE zgodnie z poprzednim wymaganiem 041, cała taka minuta liczy się jako jedna czynność, która trwała najdłużej w ciągu tej minuty (lub była późniejsza w przypadku czynności o jednakowym czasie trwania)."

Zatem jeżeli w trakcie wykorzystywania przerwy w prowadzeniu pojazdu lub odpoczynku dobowego wystąpi przemieszczanie się pojazdu trwające nie dłużej niż 29 sekund, to tachograf nie zarejestruje faktu przemieszczenia pojazdu, gdyż dominującą czynnością w danej minucie jest postój. W przypadku konieczności wykonania kilku podjazdów należy jednak pamiętać o tym aby pomiędzy przejazdami upłyneła co najmniej 1 minuta. Wynika to wprost z wymagania 41 czyli tzw. reguły minut sasiadujących. 

Reguła 1 minuty dostępna jest w tachografach cyfrowych wyprodukowanych po 1 października 2011 r. W starszych urządzeniach konieczna jest aktualizacja oprogramowania przeprowadzona w autoryzowanym warsztacie zajmującym się naprawą tachografów. 

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515